Lekarze

Specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 • Dr Andrzej Szulecki

  Specjalista z ortopedii i traumatologii, 35 lat stażu pracy w SP ZOZ W SZP. w Białymstoku, DSK w Białymstoku.

  W latach 2000-2010 ordynator Oddziału Ortopedyczno-Urazowego Dziecięcego i koordynator połączonych oddziałów Ortopedycznego, Chirurgicznego i Laryngologicznego Dziecięcego.

  Uczestnik licznych kursów specjalistycznych w kraju i za granicą, w tym szkolenie w Austrii w zakresie ultrasonograficznej diagnostyce dysplazji stawów biodrowych.

  Od 2010 r. założyciel i współwłaściciel NZOZ PANACEUM.

 • Specjalista II stopnia ortopedii i traumatologii. Doświadczenie zawodowe nabyte w czasie zatrudniania w Wojewódzkim Szpitalu im. J. Śniadeckiego.

  Obecnie związany z NZOZ Panaceum.

 • Specjalista II stopnia ortopedii i traumatologii. Doświadczenie zawodowe nabyte w czasie zatrudniania w Wojewódzkim Szpitalu im. J. Śniadeckiego.

  Obecnie związany z NZOZ Panaceum.

 • Po ukończeniu studiów w AMB podjął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego. Zatrudniony w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym Dziecięcym zdobywał wiedzę i doświadczenie, zrobił specjalizację I i II stopnia z ortopedii i traumatologii. Po likwidacji Oddziału, od 2010 r. związany z NZOZ Panaceum.

Specjaliści chirurgii dziecięcej

 • Dr Piotr Owsiejczuk

 • Dr n.med. Jacek Jurkowski

  Dr n.med. Jacek Kazimierz Jurkowski

  Specjalista chirurgii dziecięcej.

  Doświadczenie zawodowe od 1982 r.

  Oddział Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku; Kierownik Oddziału Chirurgii Dziecięcej połączonych oddziałów Chirurgii, Ortopedii i Laryngologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w2008-2010r.

  Związany z NZOZ Panaceum od 2010r, współzałożyciel Panaceum.

  Szkolenia zawodowe:

  Instytut Matki i Dziecka w Warszawie; Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie;

  Klinika Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie; Klinika Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu; Klinika Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Białymstoku;

  Oddział Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku;

  Klinika Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku; Klinika Neurochirurgii Akademii Medycznej w Białymstoku.

  Praca naukowa:

  Tytuł dr nauk medycznych uzyskał w 1996r. Autor lub współautor kilkunastu prac naukowych oraz doniesień zjazdowych.

Specjaliści radiologii

 • Dr Laura Pakuła